headerphoto

Radiācijas drošības centrs

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 28.maija rīkojumu Nr.339 (protokols Nr.32 69.§) "Par Radiācijas drošības centra reorganizāciju" tiek veikta Vides ministrijas pārraudzībā esošās tiešās pārvaldes iestādes - Radiācijas drošības centra reorganizācija un ar 2009.gada 1.jūliju Valsts vides dienests pārņem likumā "Par radiācijas drošību un kodoldrošību" un tam pakārtotos tiesību aktos noteiktās funkcijas, bet valsts aģentūra "Latvijas vides, ģeoloģijas un metroloģijas aģentūra" pārņem funkcijas, kas saistītas ar vides radioaktīvā piesārņojuma monitoringu, un darbības, kas saistītas ar individuālo dozimetrisko mērījumu veikšanu.

Šīs mājas lapas satura atjaunošana vairs netiek veikta. Informāciju par izmaiņām, saistītām ar normatīvo aktu grozījumiem, varat saņemt, sazinoties ar mums.   


Radiācijas drošības centra mājas lapas jaunā adrese ir:
http://www.vvd.gov.lv/lv/strukturvienibas/radiacijas-drosibas-centrs/informacija


 

Pēdējās izmaiņas: 09 Sep 2009